Geschiedenis

HET PRILLE BEGIN

Onder impuls van E.H. Sabot begon men in Melsele een jeugdhuis te bouwen, om er de verschillende clubwerkingen in onder te brengen.
Het begon in 1969 en Willy Vernimmen was de verantwoordelijke.
Het Jeugdhuis was voor de eerste keer open in augustus 1969 naar aanleiding van een landjuweel van de K.L.J. Toen was alleen de kantine afgewerkt, de rest was nog ruwbouw.

De officiële opening vond plaats in oktober ’69. De structuur van het Jeugdhuis zag er toen wel wat anders uit dan nu. Er bestonden maar liefst zeven verschillende raden of commissies met eigen verantwoordelijkheden. Zo had je de beheerraad, de kern, de clubraad, de jongerenraad, de financiële commissie, de studie -en onderzoekscommissie en de ouderraad.

Daarbij waren er nog dertien clubs waaronder BBC (basket), service en onthaaalclub, tafeltennisclub, Appolo’s (volleybal), de trekkersclub, de boetseerclub, minilichtkunst (fotoclub), de redactieclub, de schaakclub, de voetbalclub, de vissersclub, zwemmersclub en vogelpikclub.

 

DJEM

De benaming ‘DJEM‘, De Jeugd En Melsele, werd aan de toog geboren. De plaats waar ook vele activiteiten gepland werden vooraleer ze werden uitgewerkt in de kern.
De eerste voorzitter was René Braem,echter voor een korte periode wegens legerdienst. Hij werd opgevolgd door Sidon De Coninck.

In de eerste jaren was het actieterrein van het Jeugdhuis aftastend en improviserend. Ervaring werd er opgedaan bij grotere jeugdhuizen.

Het gewicht van het jeugdhuis lag in de serviceclub en de uitgebreide raad, waar mensen werden gezocht om mee te werken.

 

TD’s

De grote succesactiviteiten waren de T-Dansants. De betrokkenheid bij de mensen van het dorp gebeurde via de volksactiviteiten, zoals de Smoutpotkermis, meeting op ’t Kalishoek, …

 

ENIGE IN DE STREEK

Het jeugdhuis is ontstaan in een heel gunstige periode. Daarvoor was er niets voor de jeugd. Het jeugdhuis Djem was het eerste en enige op dat ogenblik in de streek.
Vanuit de activiteiten die het jeugdhuis toen organiseerde groeiden verschillende verenigingen, die allen hun eigen weg gingen: BBC, Appolo’s (nu Gaverland), TTK, …

In de loop der jaren vielen de oudere jeugdhuisjongeren stilaan af en er volgde steeds een opvolging van nieuwe leden. De kernploeg vernieuwde en verjongde, wat goed was voor de verandering in programmatie en aanpak.

 

JAREN ’80

In de zomermaanden van 1981 werd de instuifruimte integraal in een nieuwe vorm gegoten.
De eerste maanden van het werkjaar 1982-1983 waren niet de beste van ons jeugdhuis. Er werd gestart met een nieuwe ploeg in januari 1983 en Herman Van Puymbroeck werd praktisch verantwoordelijke.

Als erkend jeugdhuis werd in 1985 door de overheid ons het statuut van VZW opgelegd. Onze statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 maart 1986.

Deze structuurwijziging bracht met zich mee dat de leden van de raad nu instonden voor het dagelijks bestuur, zoals financiën. Dit is tot op vandaag geldig.
De leden van de Raad van Bestuur worden steeds verkozen voor een termijn van 2 jaar. Na een periode van 7 jaar besloot Herman Van Puymbroeck zijn functie door te geven aan Erik Weekers. Twee jaar leidde deze jeugdige voorzitter DJEM verder in rechte banen.

Alhoewel vele jeugdhuizen in aanzien verloren en sneuvelden, hield DJEM toch stand.

 

JAREN ’90

In 1992 nam David Dresselaers plaats op de voorzittersstoel. Dit gebeurde in een periode van volle bloei. Er was een goede kern, die zowel met interne als externe activiteiten het Djemvolkje animeerde.
De grotere opkomst zorgde ervoor dat het niet altijd rozengeur en manenschijn was. Jeugdhuisregels werden niet altijd door iedereen gerespecteerd, met enkele schorsingen tot gevolg.

De periode van 1992-1997 werd gekenmerkt door vele wissels bij de kernverantwoordelijken om diverse redenen.
Ondertussen ging DJEM financieel er sterk op vooruit, wat resulteerde in de plannen voor een vernieuwing van het interieur. Dit werd gerealiseerd in 1995. Djem werd een maand gesloten en de activiteiten gingen door in het ‘Spinnekot’ (de bergruimte).
In 1995 bereikte DJEM een hoogtepunt qua opkomst en activiteiten.

In deze periode wordt op vraag van enkele vaste Djemgangers een voetbalteam opgestart. Zij komen uit in de voetbalcompetitie van het Land van Beveren. Ze spelen momenteel in de tweede reeks.

 

FUIFPROBLEMATIEK

In 1997 begint de fuifproblematiek. Er zijn eerste klachten over geluidshinder. Tijdens de vergaderingen van RVB wordt de meeste tijd aan dit probleem gespendeerd. Er werden debatten georganiseerd. Volgens de Vlarem-wetgeving mag Djem 12 grote activiteiten geven, die het sluitingsuur overschrijden. Eerst werden er nog maar vier fuiven gegeven, maar dat was financieel niet haalbaar.

Djem geeft nu 9 fuiven en 3 optredens.

 

JAREN 2000-2003

Djem blijft, ondanks weinig vooruitgang in het bouwdossier, overeind in de beginjaren van de nieuwe eeuw. Er moest niet bezuinigd worden en activiteiten konden gewoon plaatsgrijpen. In 2003 werd het bouwdossier vervolledigd, zodat er kon gestart worden met de noodzakelijke verbouwingen: isoleren en vernieuwen.

 

2004-2005

Deze periode wordt vooral gekenmerkt door de verbouwingen in Djem. De ingrijpendste werken die ooit in het jeugdhuis gebeurd zijn, moeten ervoor zorgen dat Djem geluidsarm wordt naar de buren toe. Het zijn die buren die in 2004 ook een open brief richtte waarin ze klaagden over teveel lawaai en overlast op fuiven. Ondanks het feit dat het Djembestuur niet akkoord kon gaan met de tekst van de open brief zijn het juist deze werken die dat probleem gaan oplossen. Voor de overlast op straat wordt sinds begin 2005 met stewards gewerkt en ook dat werpt zijn vruchten af. In november 2005 opende Djem opnieuw zijn deuren in een volledig vernieuwd en geïsoleerd jeugdhuis.

 

2006-nu

De verbouwingswerken hebben hun effect duidelijk niet gemist: het aantal klachten daalt fel. Het ledenaantal stijgt. Begin 2007 gooit het rookverbod ‘roet’ in het eten en zorgt voor een drastische terugval. Toch kan het jeugdhuis zich terug herstellen. Ook een nieuwe generatie jongeren vindt nu wekelijks de weg naar het jeugdhuis. Uitkijken is het alvast naar september 2009 waarin Djem zijn 40ste verjaardag zal vieren.

 

ALLE VOORZITTERS OP EEN RIJTJE

1969                Willy Vernimmen

1970                 Rene Braem

1971 – 1974     Sidon De Coninck

1975 – 1977      Wies Truyman

1978 – 1979      Michel Vereecken

1980 – 1982      Dirk Vereecken

1983 – 1989      Herman Van Puymbroeck

1990 – 1991      Erik Weekers

1992 – 1998      David Dresselaers

1999 – 2001      Joris De Meulenaere

2002 – 2003      David Dresselaers

2004 – 2010      Bram Massar

2010 – 2012      Daan De Coninck

2012 – 2014      Brecht Cools

2014 – 20          Pieter-Jan Opgenhaffen

20… – 20…         Rik Smet

20…     – 2022   Jarno Maes

2022 – …           Wim Van Bogaert