Info

Den Djem

Vlakbij het kerkplein, in de Dambrugstraat, ligt het kloppend hart van de Melseelse jeugd: Jeugdhuis DJEM.

Djem bestaat in september 2009 exact 40 jaar. In 1969 werd het in nauwe samenwerking met de parochieploeg opgericht. Het jeugdhuis heeft die ganse tijd met succes doorstaan. Nu hebben we bijna 200 leden.

Djem is afkomstig van ‘De Jeugd En Melsele’. We zijn dus trots op ons dorp. Djem is Melsele, Melsele is Djem.

Het jeugdhuis is een ideale ontmoetingsplaats voor de jeugd. In Djem leren jongeren verantwoordelijkheid nemen: ze tappen mee, draaien muziek en sluiten het jeugdhuis af.

Djem geeft fuiven, maar ook optredens, thema-avonden, films en nog veel meer. Daarnaast is er de jaarlijkse Sportmarathon en is er de mogelijkheid om mee te gaan op Djemweekend.

Die activiteiten worden voorbereid en uitgevoerd door de kern. Ieder lid met motivatie mag hierin meedoen. Voor de financiële kant van de zaak is er een Raad van Bestuur. Deze wordt vertegenwoordigd door de voorzitter, Wim Van Bogaert.

‘T zit zo

We nemen ons Jeugdhuis ernstig op, daarom zijn er allerlei structuren die het toe laten om alles vlot te laten verlopen. Financiën, activiteiten, opkuis en veiligheid worden door verschillende mensen in verschillende groepen uitgevoerd.

We willen de belangrijkheid van bepaalde hieronder vernoemde groepen verklaren met meer uitleg. Waar staan ze voor? Wie zit er in? Hoe kan ik ze bereiken? En vooral, wat drijft hen?

Al deze mensen doen dit vrijwillig. Ze steken hun vrije tijd in het jeugdhuis, maar worden niet betaald. Het is een mooie daad om jongeren plezier te laten maken en bovendien houd je er nog vrienden aan over ook.

Laat duidelijk zijn dat alle hieronder genoemde groepen belangrijk zijn. De volgorde is in geen geval de volgorde van appreciatie en belangrijkheid.

 

Ons bestuur

Algemene Vergadering (AV)

De Algemene Vergadering is de hoogste vergadering van de vzw. De AV komt eenmaal per jaar, in februari, samen. Daar worden de resultaten en het jaarverslag bekend gemaakt. Ze keurt de begroting voor het volgende jaar goed.

Verder kan de AV de statuten van de vereniging wijzigen. Deze statuten zijn de grondbeginselen van elke vzw. Ze werden in maart 1986 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Daarnaast beslist ze over benoeming en afzetting van de beheerders. Binnen de AV worden dus de leden voor Raad van Bestuur verkozen.

Grote beslissingen worden steeds door de Algemene Vergadering genomen. De Raad van Bestuur zal met zijn opinie een groter draagvlak hebben met de goedkeuring van de AV op zak.

Alle leden-medewerkers mogen zetelen in de AV. Dat betekent dat je lid bent van Djem, maar daarnaast ook nog deel uitmaakt van de werking van het jeugdhuis. Eenmaal je lid bent van de AV blijf je dit. Enkel bij afwezigheid kan je er worden uitgestemd.

De voorzitter van de AV is de voorzitter van het Jeugdhuis, of ook de voorzitter van de Raad van Bestuur van Djem. Zijn naam: Wim Van Bogaert.

Contact?

Telefoon:  voorzitter Wim Van Bogaert:  +32 474 83 53 82
E-mail: jeugdhuisdjem@gmail.com

 

Kern

Wat?

Deze jongerenkern bereidt de activiteiten voor. Ze stellen de activiteitenkalender samen op een kernweekend, begin februari. Daarna voeren ze de activiteiten uit op de maandelijkse kern. Ze werken alles tot in de puntjes uit.

Fuiven, optredens, thema-avonden, Djemweekend, en nog veel meer. Deze kern is de spil van het jeugdhuis. Zonder hen zou het een doodse bedoening zijn in Djem.

Ben je lid van Djem en wil je mee organiseren? Geef je zeker op.

Raad van bestuur (RVB)

Wat?

De Raad van Bestuur voert het dagelijkse bestuur van het Jeugdhuis. Zij zijn het beslissingsorgaan bij uitstek. Ze bespreken de financiën en volgen de gang van het jeugdhuis van zeer dichtbij. Ze houden zich met alle beleidszaken bezig. Aankopen, verbouwingen, schorsingen, enzovoort.

Binnen RVB wordt een voorzitter verkozen, naast een ondervoorzitter, penningmeester en secretaris.

De RVB leden worden om de twee jaar verkozen door de AV.

Wie?

Voorzitter: Wim Van Bogaert
Ondervoorzitter: Ruben De Ryck
Penningmeester: Demy Vogels
Secretaris: Mario Maes
Raadsleden: Chiel Van Proeyen
Michel Smet
Thomas Mets

Waas Jeugdhuizenoverleg

Wat?

Een tweemaandelijks treffen tussen alle Wase jeugdhuizen. Gaat telkens op een verschillende locatie door, met een Waas jeugdhuis als gastheer.

Wie?

De verantwoordelijken van alle jeugdhuizen van het Waasland. VFJ, de overkoepelende jeugdhuizenfederatie, zorgt voor de nodige ondersteuning. Voor ons jeugdhuis zitten Brecht Cools en Pieter Martens als afgevaardigden in het overleg.

Contact?

Telefoon: Formaat: 09/220.71.37
E-mail: Formaat: oost-vlaanderen@formaat.be

Jeugdraad

Wat?

De jeugdraad van Beveren is een vergadering met alle jeugdverenigingen van Groot-Beveren. Hier worden de verantwoordelijken gebrieft over beslissingen van de gemeenteraad over de jeugd. Ook worden hier subsidies verdiend.

Wie?

De verantwoordelijken van alle jeugdverenigingen van Groot-Beveren. Voor ons jeugdhuis zit Pieter Martens als afgevaardigde in de jeugdraad.

Contact?

Telefoon: Jeugddienst Beveren: 03/750.10.31
E-mail: Jeugddienst Beveren: togenblik@beveren.be

 

Blokvergadering

Wat?

De blokvergadering is een samenstelling van alle verantwoordelijken van de verschillende verenigingen in het gebouw van Jeugdhuis DJEM. De vergadering wordt georganiseerd door de voorzitter van het jeugdhuis.

Wie?

In de vergadering zetelen de TTC Melsele (tafeltennis), KLJ Melsele en Jeugdhuis DJEM. Daarnaast woont de vertegenwoordiger van de vzw Parochiale Werken (de eigenaar, de pastoor) deze vergadering bij.

 

Parochiale Raad

Wat?

De gebouwen van ons jeugdhuis zijn eigendom van de vzw Parochiale Werken. Daarom zijn we als huurder uitgenodigd om te zetelen in deze raad.

Wie?

Het is de voorzitter of een ander RVB-lid die de vergaderingen bijwoont, voor het jeugdhuis.